Návod --> Bolivia

15. března 2007 v 14:46 | Stáňul |  Tomb Raider VII Legend
01 - Bolivia - Tiwanaku
Odměny v misi (tajné skrýše):
1 zlatá plaketa, 5 stříbrných a 10 bronzových.

Hra začíná animací, ve které jako mladá Lara i s vaší matkou cestujete letadlem, které znenadání začne hořet, je tedy nad slunce jasné, že následná havárie je nevyhnutelná, kabina totiž exploduje, spatříte dále, jak přeskakujete po skalách z jedné na druhou, zavěšujete se na římsy a předvádíte další všemožné kousky, je to i ukázka toho, co vše dovedete, takže se pozorně dívejte, poté už se ocitnete v reále v současnosti v první zahřívací misi. Ihned se vydejte vpřed do skalní soutěsky, kde seberte bronzovou plaketu (1/10), poté se vraťte a odbočte doleva, kde přeskočte přes malou propast na druhou stranu. Nato odbočte doleva a vpravo ve skalním výklenku seberte bronzovou plaketu (2/10), opět se vraťte zpět, tedy k jezírku a vyzkoušejte si akci, skopněte dolů do jezera kulatý kámen. Nyní seskočte dolů do jezírka, přeplavte ho nad hladinou, neboť není třeba se potápět na druhou stranu, kde vystupte na pevnou půdu. Popojděte dopředu a vytáhněte se na skalní terasu, v následující animaci pak si společně s Alisterem, který bude po celou hru vašim průvodcem a rádcem zkontroluje vzájemné komunikační zařízení, kterým budete dostávat rady a informace, též podávat dotazy a předávat poznatky, zároveň i zjišťovat stav plnění vašich úkolů, počet nalezených odměn a rychlost vašeho postupu, což vše dohromady bude mít vliv na konečné hodnocení vámi dosažených úspěchů, vyjádřených v procentech.

Po skončení animace pokračujte doleva, zatlačte na obrovský balvan před vámi, bránící vám v cestě dál, tak ho shodíte do propasti a vy si přes ni přeskočte na druhou stranu k vertikální liáně, na kterou si naskočte. Ručkujte po ní úplně až nahoru. Odtud si přeskočte doprava na druhou vertikální liánu a z ní opět doprava na skalní terasu, pokračujte dál doprava k malé propasti, před ní si naskočte na lano. Přetočte se na něm doleva, rozhoupejte se a v kulminační horní poloze si přeskočte dopředu do jeskyně. Rozsviťte si baterku, utíkejte dopředu, na konci seberte stříbrnou plaketu (1/5), popojděte vpřed, zavěste se a seskočte dolů. Utíkejte dopředu, na konci naskočte na lano (je to totéž, na kterém jste viseli před chvílí), tentokrát však se rozhoupejte a přeskočte do vchodu jeskyně vlevo.

Opět si rožněte baterku, proběhněte až na konec jeskyně a přeskočte si na terásku před vámi, tak se spustí animace, po ní zjistíte, že se upřeně díváte na římsu vpravo nad vámi. Naskočte si tudíž na ni, ručkujte doleva, ručkování lze zrychlit současným použitím akčního tlačítka, na konci si přeskočte zadním skokem dozadu a vběhněte po kamenech přes potok naproti ke skalní stěně, zabočte doprava. Pokračujte dál při skalní stěně, neboť po chvíli se uvolní obrovský balvan, tak ať vás nerozdrtí, popojděte vpřed a stoupněte si vpravo na balvan trčící z vody. Z něj si přeskočte na vodorovnou tyč před vámi, přeručkujte na ní doleva, znovu se roztočte a přeskočte na římsu mezi vodopády. Přeručkujte doprava, zde se nachystejte na přeskok na římsu vpravo (přeskočit musíte tehdy, když jste k cíli při vašem kývavém pohybu co nejblíže, jinak upadnete), přeskočte a spustí se animace, ve které spatříte prvního strážného, právě dostává hlášení, tudíž se o vás už ví. V reále se vytáhněte a ihned ho zastřelte z pistolí, poté se vydejte vpřed, stoupněte si na balvan vpravo a požijte dalekohled, zapněte si akční tlačítko, tak zjistíte, kde se před vámi nachází aktivní bod . Vlevo seberte bronzovou plaketu (3/10), pokračujte dál, vylezte si na padlý strom po pravé straně, z něj přeskočte dopředu na římsu, přeručkujte doprava a vytáhněte se nahoru. Mohutný balvan zatlačte zpět dolů, tak v animaci spadne na kmen stromu, ten se převáží na druhou stranu.

Zavěste se tedy a seskočte dolů, vylezte si na kmen a přeskočte na jeho doleva vysunutou větev, na té se roztočte a rychle přeskočte na další balvan, přejděte si po něm až ke zlatým kulatým dveřím (to je ten aktivní bod, který jste před chvíli viděli přes váš dalekohled), na ně vystřelte vaše lano, kousek si couvněte a zatáhněte za něj klávesou pro aktivaci, tak dveře vylomíte. Vejděte dovnitř, nyní spatříte v krátké animaci dva na vás už čekající strážné, v reálu je skolte s pistolí, poté se zavěste na úzkou římsu mezi vodopády. Ručkujte doleva, pomáhejte si zrychlováním, ale římsa se stejně utrhne. Naskočte si tudíž na její zbylou část vlevo a zadním skokem si přeskočte na vodorovnou tyč trčící ze zdi, rozhoupejte se na ní a přeskočte si na terásku za vámi. Zde naskočte na lano, řádně se rozhoupejte a přeskočte na římsu nad tou, která se pod vaší vahou před chvílí rozpadla. Vytáhněte se, jděte pod vodopády doleva, na konci se otočte doprava vytáhněte se na malou terásku, kde seberte bronzovou plaketu (4/10). Spusťte se dolů, jděte pod vodopády doprava, na konci se otočte vpravo, přeskočte si na vodorovnou tyč, řádně se roztočte, přeskočte na další, opět se roztočte a přeskočte na kamennou terasu, rychle z pistolí zlikvidujte strážného. Popojděte vpřed, zastřelte dalšího vojáka, rozběhněte se a na konci se odrazte, v letu vystřelte lano, tak se přenesete na protější schody. Vystoupejte po nich doprava, popojděte vpřed, nad vámi vlevo použijte lano na bronzovou plaketu (5/10) a přitáhněte si ji k sobě. Pokračujte doprava, na konci odbočte vlevo, tak se spustí animace, ve které spatříte nejdříve vrtulník a poté pod vámi dole přijíždějící automobily s vojáky. Nejdříve shoďte dolů, nebo z pistolí sestřelte na vojáky několik balvanů, tak mezi nimi způsobíte zmatek a několik jich i zabijete, poté se po šikmé ploše sklouzněte až dolů a postřílejte přeživší vojáky. Vpravo seberte bronzovou plaketu (6/10), vraťte se zpět, na konci odbočte doleva a naskočte si na lano, na kterém se zhoupněte a přeskočte na druhou stranu.

Sjeďte po nakloněné skále dolů, zlikvidujte další vojáky, pomáhat si můžete i rozstřelováním na sebe poskládaných kamenů, kousek dál seberte bronzovou plaketu (7/10), poté se vydejte doleva ke schodišti. Vlevo od něj se vytáhněte na kamenný blok, vlevo na další a na konci vpravo rozstřelte kamennou desku, seberte stříbrnou plaketu (2/5). Vejděte chodbou do chrámu, pokračujte velice opatrně dopředu, zkuste kopnout do jednoho z kamenů na podlaze, tak zjistíte, že před vámi zeje propast, vámi vpřed kopnutý kámen ji otevře. Rozběhněte se tudíž vpřed, odrazte se a skočte, vy skoku použijte lano, tak se zachytnete a zhoupněte se na něm na druhou stranu. Vlevo vstupte do slepé uličky, seberte bronzovou plaketu (8/10), poté pokračujte doprava, tak se ocitnete v místnosti s několika svislými řetězy. Naskočte si tudíž na ten pravý a šplhejte po něm nahoru, ale ten se počne spouštět pod vaší vahou níž, rychle tedy přeskočte na sousední, ten se rovněž začne s vámi spouštět dolů, ale první bude stoupat nahoru. Přeskočte si na něj a ve vhodný okamžik z něj vskočte do skalního výklenku nahoře. Popojděte vpřed, naskočte na další řetěz, spusťte se po něm dolů, jděte vpřed a vskočte do vody. Ponořte se a plavte dál pod vodou, pozor na sledování ukazatele množství vzduchu ve vašich plících, na konci vyplujte na hladinu, vytáhněte se na sokl a seberte bronzovou plaketu (9/10). Poté seskočte zpět do vody, připlavali jste sem levým tunelem, takže nyní se potopte a plavte pod vodou vpřed tunelem pravým, který je zeleně nasvícený, na konci se vynořte a vytáhněte se na suchou zem. Vydejte se dolů po schodech, vlevo z chodby na vás zaútočí leopard, samozřejmě ho zastřelte. Zabočte doleva, seběhněte dolů po dalším schodišti, tak doběhnete k dvěma kamenným kvádrům, které se zavírají a otevírají, jako nějaký lis. Stoupněte si těsně před ně a jakmile se zavřou a počnou se znovu rozestupovat, rychle mezi nimi proběhněte dopředu, tak proběhnete k bedně. Vlevo jsou stejné dvě řady kamenných bloků, těmi již jen tak neproběhnete. Uchopte tudíž bednu a tlačte ji před sebou mezi oběma páry bloků, tak bezpečně krytí bednou projdete až na druhou stranu. Teď už nechejte bednu na místě, už svůj účel splnila, pokračujte vpřed po schodišti vpravo, tak se spustí hodně napovídající animace. Ocitli jste se nyní v místnosti, kde vidíte na podlaze tři nášlapné plotny.

Nejdříve se za vašimi zády vytáhněte nahoru a seberte bronzovou plaketu (10/10), poté seskočte dolů a první bednu na stávající podlaze přetlačte na nejbližší plotnu, tak ji zatížíte. Jděte na konec výstupku před prostřední nášlapnou plotnou a seshora zastřelte dole pod vámi leoparda. Nyní již můžete seskočit bez obav dolů, zabočte vlevo a jděte ke kamenné lávce, na níž stojí na jejím druhém konci bedna. Vytáhněte ji ven, tak se lávka převáží dolů a bednu nyní zatlačte na její konec, dobře ji umístěte. Vytáhněte se na horu a z místa, odkud jste picli leoparda seskočte na zvednutý konec lávky dole pod vámi, tak bednu vymrštíte nahoru k nášlapným plotnám. Vytáhněte se opět nahoru a tuto bednu přemístěte na prostřední nášlapnou plotnu, sledujte, že vrata před vámi mají tendenci se otevřít, ale něco je blokuje. Jděte tedy k poslední nášlapné plotně a stoupněte si k ní tak, abyste na zmíněná vrata dobře viděli. Vstupte na plotnu a sledujte vrata, jak se otevírají, jakmile se otevřou přesně do půlky, rychle s plotny seskočte, podotýkám, že vrata musejí být přesně v polovině, jinak se k zlaté plaketě nedostanete. Vyskočte si nyní na řetěz za vámi, po něm se vyšplhejte nahoru, z něj přeskočte na římsu a ručkujte doprava, přeskočte si na další římsu vpravo, z které se vytáhněte nahoru. Zde naskočte na horizontální řetěz, na konci seskočte a vpravo se zavěste, spusťte se níž, ručkujte doprava a přeskočte vpravo na tyč. Roztočte se a přeskočte k vratům, zavěste se na římsu vedle vrat, vytáhněte se na druhou a přeskočte na vrata, kde se zachytněte. Vytáhněte se dvakrát nahoru a seberte zlatou plaketu (1/1), přeskákejte si po římsách dolů a otočte se. Vlevo před vámi naskočte na římsu, ručkujte doprava až k vodorovnému řetězu, vyskočte na něj a ručkujte doprava, seskočte a seberte stříbrnou plaketu (3/5). Stejnou cestou se vraťte k vratům, skrčte se a projděte na druhou stranu, popojděte vpřed, spustí se animace, buďte ve střehu, na obrazovce se budou objevovat bílé šipky, které musíte opětovat stejnými kurzorovými klávesami, tak se bez úhony dostanete až za vrata, která se za vámi ihned zavřou. Pokračujte chodbou vpřed, na konci shora zastřelte leoparda a poté si po římsách seskákejte dolů. Hledejte aktivní skálu, kterou zatlačte dopředu, vejděte do takto otevřené chodby, na jejím konci seberte stříbrnou plaketu (4/5). Vraťte se zpět a všimněte si tyčí, připomínajících tak trochu televizní antény. Naskočte na tu, pod kterou je kamenný výstupek, tak se přetočíte, stále se roztáčejte a přeskakujte z jedné na druhou.

Zachytněte se za římsu, přeručkujte doprava, přeskočte doprava na další římsu a z ní zadním skokem na tyč, tak se na ni postavíte, z ní potom přeskočte do výklenku pro stříbrnou plaketu (5/5). Seskočte dolů, naskočte na první tyč, opět se roztáčejte a přeskakujte na další tyče, zachytněte se znovu za římsu, ručkujte doprava, přeskočte na další vpravo, z ní si vyskočte nad římsu nad vámi, ručkujte doleva, přeskočte vlevo na další římsu a ručkujte doleva, seskočte na zem. Vytáhněte se nahoru do chodby, pokračujte lomenou chodbou vpřed, jakmile doběhnete na konec, spatříte v animaci přes dalekohled něco, co jste již kdysi dávnou s vaší matkou viděli. Jakmile animace skončí, rychle se rozběhněte po visuté lávce dopředu a přeskakujte přes mezery, které střelbou způsobuje pilot z vrtulníku, na konci skočte a zavěste se za okraj pevniny, vztáhněte se nahoru. Nyní musíte postřílet celkem sedm strážných, sbírejte po nich zbraně, munici a lékárničky, neboť jakmile skolíte posledního, pak v animaci seberete předmět, který jste před chvílí spatřili přes dalekohled, jistě již sami tušíte, že je to první část vámi hledaného divotvorného meče. Jen malé upozornění, od ukončení této mise můžete kdykoliv na počátku další vstoupit do zvláštní mise "Croft Manor", což je váš domov. Takže si nyní uděláme malou odbočku a navštívíme váš dům, odkud dostáváte vysílačkou zprávy od Alistera a Zipa.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Míša Míša | 11. listopadu 2007 v 15:03 | Reagovat

kde jsou granáty????

2 Vládkyně koní Vládkyně koní | Web | 13. listopadu 2007 v 6:26 | Reagovat

V Bolivii ještě nejsou, najdeš je až v peru.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama