Návod ---> Japan

15. března 2007 v 14:54 | Stáňul |  Tomb Raider VII Legend
03 - Japan - Meeting with Takamoto
1 zlatá soška, 4 stříbrné a 6 bronzových.

Z úvodní animace zjistíte, že nyní jste oblečeni ve společenských šatech a zatím naprosto neozbrojeni, nemáte u sebe ani baterku, dalekohled, či lano. Nastoupíte si do zdviže a vyjedete až do třicátého poschodí, kde si vystoupíte. Vydejte se dopředu, sejděte po několika schůdcích dolů a abyste mohli něco dělat, je nutné si nejdříve pohovořit s barmanem, stojícím za pultem. Od barmana se dozvíte, že pan Nishimura o vašem příchodu již ví a že jste očekáváni. Od baru se tedy vydejte do chodby vpravo, na konci vejděte do dveří, tak se spustí animace, ve které si pohovoříte s panem Nishimurou, který vás upozorní na nekalé praktiky jistého zločince jménem Takamoto a sdělí vám, abyste se před ním měli na pozoru. Rozloučíte se a vyjdete z kanceláře, spustí se animace, ve které zjistíte, že do taneční místnosti před barem vnikla Tokamotova banda s ním v čele, po krátké vaší rozmluvě s tímto bossem dá tento příkaz svým nohsledům, aby vás odrovnali. Skočíte za bar pult a ejhle, kam všude mohou ženy ukrýt pistole, všechny bastardy teď musíte postřílet, ale samotný Takamoto vám unikne. Spustí se další animace, v níž se znovu setkáte s Nishimurou, sklidíte jeho uznání, ale i varování, že tento váš počin vám jen tak lehce neprojde.

Nakonec od něj obdržíte kartu od výtahu, jděte tedy od baru na druhou stranu a pomocí karty si otevřete výtahové dveře, nastupte si. V animaci tak vyjedete až na střechu, za sklem spatříte pro vás zatím nedostupný motocykl. Vydejte se tudíž doleva, vpravo rozstřelte barel s trhavinou, ten vybuchne a rozboří klec. Jděte vpřed, výbuch vám zpřístupnil vertikální tyč, naskočte na ni a vyšplhejte se po ní až nahoru, odtam si přeskočte na terasu vpravo a z ní se vytáhněte na střechu vlevo. Levou stranou přes skleněný střešní poklop dojdete doprava k nejvyšší střeše, vytáhněte se nahoru a vzadu rozstřelte bednu, seberte bronzovou sošku (1/6). Seskočte si zpět dolů na skleněný poklop, jděte na jeho druhý konec, na západku použijte lano, zatáhněte za ně a tak poklop odklopíte. Nyní seskočte dolů, rozsviťte si baterku a seběhněte dolů po schodišti. Na konci za červenou motorkou vedle kartounové krabice rozstřelte další bednu a seberte bronzovou sošku (2/6), na protější straně je pět lepenkových krabic, jednu z nich vytáhněte a za nimi rozstřelte bednu, získáte tak stříbrnou sošku (1/4). Nyní nasedněte na motocykl, vyjeďte na terasu otevřenými dveřmi, za bočte doprava a poté znovu vpravo a zastavte. Před vámi můžete spatřit bleděmodře osvícený přerušený most, rozjeďte se tudíž plnou rychlostí mezi jeho dva modré sloupy, tak na motorce přes most přeskočíte, nyní se ale spustí animace, ve které budete muset na vaší klávesnici kopírovat na obrazovce se objevující příkazy.

Postupně tedy klikněte na levou kurzorovou klávesu, jakmile spatříte nahoře záblesk, použijte vaše lano, nato kurzorovou klávesu vpřed a nakonec u hořících barelů s trhavinou kurzorovou klávesu dolů. Jestliže jste vše učinili správně a včas, ocitnete se poté před schodištěm, vedoucím dolů k lešení. Nejdříve si po stupíncích přeskákejte dolů na spodní lešení, rozběhněte se dopředu, barely skopávejte dolů, přeskákejte si až na jeho konec, kde rozstřelte bednu, seberte bronzovou sošku (3/6). Poté si přeskákejte zpět ke stupínkům, vytáhněte se přes ně až nahoru, otočte se a naskočte na horizontální tyč. Roztočte se, tak přeskákejte na další, před vámi se objeví traverza, zavěšená na kovové úchytce. Rozstřelte tuto úchytku, tak traverza spadne dolů, tím se vám zpřístupnilo lano, na které naskočte. Zhoupněte se na něm a přeskočte na druhou stranu, zde se zavěste na lano nad vámi, po kterém se sklouznete dolů na terasu. Otočte se doleva, lanem si přitáhněte plošinku a rychle si na ni přeskočte, vyčkejte až se přestane houpat. Nyní použijte vaše lano na svítilnu nad vámi, tak se za ni zachytíte, na laně se otočte doprava, zhoupněte se a přeskočte si terásku. Lanem si přitáhněte další plošinu, na kterou samozřejmě rovněž přeskočte a z této na poslední. Vystřelte vaše lano, tak se zachytíte, na něm se stočte doprava, rozhoupejte se a přeskočte naproti na terasu. Rychle si naskočte nahoru do zahrádky vlevo, tak se ochráníte před zle dotírajícími psy, z pistolí zlikvidujte nejdříve strážce, pomocí si můžete rozstřelováním výbušnin, označených žlutým výstražným trojúhelníkem. Poté zlikvidujte ze zahrádky granáty psy a můžete seskočit dolů na terasu, jděte vpřed, zabočte vpravo a projděte dvoudílnými dveřmi. Vydejte se prvně dolů po schodišti, mezi lepenkovými krabicemi rozstřelte bednu, seberte bronzovou sošku (4/6 )a vydejte se po schodištích až úplně nahoru. Na konci si mezerou v zábradlí přeskočte na rozvodné trubky, popojděte doleva a naskočte nahoru na římsu, po ní ručkujte doprava a odtam zadním skokem přeskočte na roury vpravo. Na konci rozstřelte bednu a seberte stříbrnou sošku (2/4), stejnou cestu přes římsu a roury se vraťte na chodbu a seběhněte o poschodí níž, vpravo projděte dvoukřídlými dveřmi.

Nejdříve zlikvidujte všechny zde přítomné bastardy, potom vyjděte po schodech nahoru na konci vpravo otevřete kopancem levou plechovou skříňku, seberte z ní stříbrnou sošku (3/4). Poté se vraťte dolů, jděte doleva a rozstřelte skleněnou výplň a za ní bednu, tak můžete sebrat další bronzovou sošku (5/6). Všimněte si velkoplošné světelné reklamy, je zavěšena na dvou kovových kroužcích, které rozstřelte. Poté na ni použijte vaše lano a stáhněte ji tak do vodorovné polohy. Vytáhněte se na ni, seshora zastřelte dva strážné, pak seskočte dolů a projděte dveřmi, označené tabulkou EXIT. Odbočte doleva, naskočte na vertikální tyč, po které se vyšplhejte nahoru, odtud si přeskočte na síťovanou plochu vpravo, ručkujte po ni doprava a na konci se vytáhněte vlevo na plošinu. Z jejího konce si lanem stáhněte reklamní tabuli, přeskočte si na ni, rozběhněte se a přeskočte na vyšší plošinu, z ní si potom po žebříku vylezte až nahoru. Za vašimi zády si lanem stáhněte další reklamní tabuli, přeskočte na její tyč, roztočte se a přeskočte na tabuli. Odtud si vyskočte na svislou tyč, přeskočte na další plošinu a vytáhněte se na ni. Na jejím konci vpravo si naskočte na jinou vertikální tyč, po ní vyšplhejte nahoru, z ní přeskočte doprava a přetočte si lanem plošinu. Přeskočte z ní na vodorovnou tyč, otočte se a opět se roztočte a přeskočte si nazpět na stejnou svislou tyč. Z ní přeskočte na přetočenou plošinu, z ní pak rychle na druhou, neboť tato se začne pomalu, ale jistě vracet zpět do původní polohy. Z ní si přeskočte na další svislou tyč, šplhejte po ní nahoru, ale nyní musíte jednat velice rychle. Jakmile totiž vyšplháte až nahoru, tyč se po chvíli zřítí, takže si rychle než se tak stane přeskočte na nejbližší vodorovnou tyč, roztočte se a přeskákejte stejným způsobem přes další horizontální tyče až na konec, kde seskočte na terásku, i toto provádějte s nejmenším množstvím otáček na tyčích, neboť i ony po chvíli upadnou. Z terasy pokračuje dál dveřmi vpravo, postřílejte před vámi houfec stráží, sestřelte lustr a rozstřílejte vázy, tak si hodně pomůžete při likvidaci nepřátel. Seběhněte po schůdcích dolů, vpravo nahoře na balkóně zastřelte další dva útočníky.

Nyní se vraťte na tento balkón a na jeho konci rozstřelte bednu, seberte ze země poslední bronzovou sošku v této misi (6/6). Vraťte se po schodech až dolů a hned vlevo pod schody vejděte do tmavé místnosti, zde otevřete třetí skříňku zprava, seberte z ní stříbrnou sošku (4/4), i tato je poslední stříbrná v této části hry. Vraťte se a pokračujte dále dveřmi vlevo, z chodby vstupte doleva do bezpečnostní místnosti. Na zdi na konci rozstřelte hasící přístroj, tak v animaci spatříte, jak se spustilo stropní vodní protipožární zařízení, které vám odhalí skryté laserové paprsky, které aktivují automatický kulomet. Poté ještě aktivuje spínač, na řídícím panelu stiskněte tlačítko, tak si v animaci prohlédnete další tři lokace, kterými budete za chvíli procházet. Vyjděte ven a z podstavce shoďte kouli a tlačte ji před sebou do chodby, tak vás sice lasery zachytí a spustí se automatický kulomet naproti na zdi, koule vás však před jeho střelami ochrání. Jakmile kouli protlačíte přes poslední laser, kulomet zmlkne, opusťte kouli a pokračujte lomenou chodbou vpřed, na jejím konci projděte do místnosti dveřmi vlevo. Spustí se animace, v níž si vyslechnete hrozby od šéfa gangu Takamoty, po jejím skončení postřílejte několik gangsterů. Poté použijte na zavěšeného draka vaše lano, tím ho přitáhnete k sobě, rychle lano pusťte a tak tento setrvačností rozrazí skleněnou výplň nad malou skříňkou. Jděte tedy k ní, vyskočte si na ni a z ní se vytáhněte nahoru do chodby, skolte další dva gangstery. Nyní jděte chodbou doprava až na konec do místnosti, z které vám před chvílí v animaci vyhrožoval Takamoto, zde si můžete vyměnit, nebo sebrat zbraně, ovšem pokud už takové nenesete, v tom případě si alespoň doplňte munici. Uchopte malovanou bednu a tlačte ji chodbou zpět až na místo, odkud jste se sem vytáhli, pak ji shoďte dolů do místnosti s drakem, tak se tato rozbije. Seskočte si dolů a seberte zlatou sošku (1/1), poté se vytáhněte zpět do chodby, naproti si přivolejte výtah a nastupte si, tak v něm animaci vyjedete nahoru. Ocitnete se v místnosti, odkud již Takamoto nemá úniku a musí tudíž s vámi podstoupit závěrečný litý souboj na život a na smrt. Tato lidská bestie má kouzelné kopí, z kterého vás zraňuje zelenými paprsky, aby toho všeho nebylo ještě dost, jsou dole umístěny čtyři samočinně střílející kulomety. V animaci si opět užijete jeho výhrůžek a urážek, no říká se sice, že pes který štěká nekouše, ale Takamoto je soupeřem zdatným a tudíž i velice nebezpečným. Jakmile se tedy ocitnete v reále, nejdříve oběhněte místnost dokola, za jednom z balvanů je vertikální tyč, po které si vyšplhejte nahoru a odtud přeskočte na kulatou rampu k Takamotovi, tak jste se ocitli alespoň mimo dosah mnou zmíněných kulometů. Nyní ho musíte prohánět, seč vám síly stačí a pálit po něm z pistolí bez přestání. Kdykoliv váš zaměřovač zčervená, nemůže tento zloduch útočit, ale po chvíli zdrhne o kus dál. Sledujte pečlivě váš modrý ukazatel zdraví vlevo nahoře, jeho červený je nahoře vpravo. Uhýbejte nebezpečným střelám z jeho kopí, tak ho rozhodně poměrně brzy zdoláte. Nato se spustí animace, ve které jeho kopí zlomíte a získáte tak další část vámi hledaného divotvorného meče. Nakonec si pro vás přiletí ve vrtulníku sám pan Nishimura, vy po provazovém žebříku si k němu vylezete, uslyšíte od něj slova uznání a obdivu nad vaší statečností a mistrovským ovládáním vašich zbraní, jakož i díky za to, že jste ho zbavili celého gangu gangsterů včetně jejich kápa Takamoty, který soustavně přepadal jeho bar a odrazoval mu tak návštěvníky, z vděčnosti vás nakonec převeze do následující mise.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Terik Terik | Web | 15. března 2007 v 14:55 | Reagovat

tu hru uz sem projela

prosim hlasuj pro me na http://brychtova12.blog.cz/0703/soutez-o-nej-blog-1-kolo

jsem tam jako Terik

diky moc

2 Stáňul Stáňul | 24. března 2007 v 14:40 | Reagovat

jasny ta hra je přímo super..a fam ti hlas aj za to ze si jako prvni navstivila muj blogís..

3 Stáňul Stáňul | 24. března 2007 v 15:04 | Reagovat

*dam

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama