Návod ---> Kazakhstan

15. března 2007 v 15:03 | Stáňul |  Tomb Raider VII Legend
05 - Kazakhstan - Project Carbonek
1 zlatá koule, 3 stříbrné a 5 bronzových.

V úvodní animaci si prohlédnete celé okolí přes dalekohled, tak zjistíte, že dole pod vámi zuří divoká přestřelka, dostali jste se očividně do pěkného průšvihu. V reále tudíž popojděte dopředu, seskočte dolů a jakmile spatříte na obrazovce tlustou bílou šipku, klikněte na kurzorovou klávesu "dolů", ta k si v pádu otevřete padák a hladce přistanete na střeše domku. Použijte střešní kulomet a postřílejte dole pod vámi všechny nepřátele, rozstřelujte i bedny a barely s výbušninou, tak pošlete k čertu mnohem rychleji a snadněji více spratků. Jakmile se zbavíte všech otrapů, opusťte kulomet a vytáhněte se na střechu vpravo, vlevo si naskočte na levou tyč vlajkového stožáru, řádně se roztočte a skočte, tak se zavěsíte na okraj protější střechy. Vytáhněte se nahoru, jděte doprava, kde rozstřelte bednu, získáte tak bronzovou kouli (1/5). Nyní seskočte ze střechy dolů na zem,.ale objeví se další nepřátelé, ty už musíte zdolat vlastními zbraněmi, někteří házejí granáty, takže na ně se zaměřte přednostně. Jakmile se jich zbavíte, jděte k domečku vpřed a vstupte dovnitř dveřmi vpravo, v místnosti zabočte doprava, na jejím konci doleva a vlevo seberte bronzovou kouli (2/5).
Vraťte se zpět ke vchodu do domku, vpravo na sloupu je žebřík, po kterém si vylezte nahoru, odtud nejdříve zlikvidujte strážného před vámi. Přeskákejte si po stříšce až na místo, kde se nacházel, po prknech vlevo se sklouzněte na střechu doleva a odtud postřílejte další nepřátele. Poté seskočte dolů, vydejte se k ošetřovně, za ní vpravo je vozík polní kuchyně, vlevo od něj potom pět na sobě naskládaných beden. Tyto rozstřílejte a tak objevíte díru v drátěném plotě, kterou projděte a na konci rozstřelte bednu, tak získáte stříbrnou kouli (1/3). Potom se vraťte zpět k ošetřovně, odbočte doprava a vlevo vstupte dveřmi dovnitř. V animaci zastřelíte povstalce, držící v zajetí dva vojáky, od kterých se dozvíte vše o plánech a záměrech povstalců. Vyjděte ven z ošetřovny a z kulometu velice lehce postřílíte nově se objevící nepřátele, poté se vydejte doleva k bráně a tlačítkem ji otevřete. Seshora na vás koulejí povstalci barely s trhavinou, takže tyto zlikvidujte z vašich zbraní zdálky i s několika povstalci u budovy nahoře, pak se k ní po cestě nahoru vydejte. Vstupte dovnitř, popojděte v před, tak v animaci u řídícího pultu spatříte několik satelitních snímků a odhalíte plány vzbouřenců. Sejděte od panelu dolů po malých schůdcích a vpravo si vylezte po žebři nahoru, odtam si naskočte na druhý žebř, i po něm vystoupejte nahoru.

Otočte se vlevo a naskočte na lano, po něm sjedete dolů, zde naskočte na druhé lano, po kterém sjedete na střechu domu s kulometem, kde jste tuto misi začínali. Dole pod vámi je spousta nepřátel, do boje s nimi se ale nepouštějte, i když zřejmě nějakou tu kulku slíznete. Seskočte si dolů a utíkejte k chlapíkovi ve žluté vestě, stojícímu u zavřeného vchodu před tunelem. Tohoto otrapu sejměte, tak se po chvíli v animaci otevřou vrata od tunelu, utíkejte dopředu ke vchodu, opět si nevšímejte po vás střílejících povstalců, ale naskočte na motocykl a vyrazte rychlostí blesku vpřed po kolejích. Nyní tedy nastane další honička, podobnou jste již jednou zažili, tato je však mnohem delší, náročnější a je rozdělena pomocí ukládání hry na tři etapy. Ujíždějte tudíž paralelně podél vlaku, volte tu nejkratší a nejrychlejší cestu, což znamená držet se vyjeté cesty. Nejdříve dojedete motocyklisty, které za jízdy sestřelujte, udržujte stále maximální rychlost, rozstřelujte nádrže s trhavinou a sbírejte lékárničky, vyhýbejte se překážkám, tedy stromům a skaliskům.
Vaším cílem a úkolem je dohonit ujíždějící vlak, později narazíte i na automobily, likvidujte je rovněž, velice důležité je nenechat se předjet. V poslední etapě potom odbočte doprava a uhánějte vpřed po cestě, tady už vás nikdo neohrožuje, důležité je mít stále maximální rychlost. Projedete přes několik mostů, držte se cesty, tak vlak dojedete, naskočte si vlevo na plošinové vagóny a stále uhánějte vpřed. Spustí se animace a v ní budete muset opět kopírovat na vaší klávesnici příkazy vám zadávané na obrazovce ve formě tlustých bílých šipek. Pokud tento úkol zvládnete, zachráníte se a v reále se ocitnete vpravo vedle hořícího vlaku. Zde se vytáhněte na plošinku zavěšenou nad vámi, přejděte na její konec a na rameno jeřábu nahoře použijte lano, rameno si přitáhněte a přeskočte si na lano.
Zhoupněte se na něm, přeskočte si na protější stranu, vlevo vylezte nahoru po žebříku a shora si přeskačte doprava na reklamní tabuli. Přeručkujte po ní doleva, odtam si přeskočte na horizontální tyč, na které se roztočte a přeskočte z ní na druhou, z ní pak na další reklamní tabuli, z které seskočte dolů na rampu. Z rampy seskákejte až dolů, vlevo za drátěnou ohradou rozstřelte bednu, získáte tak bronzovou kouli (3/5). Vylezte si ne bednu, z ní se vytáhněte nazpět na rampu, opět si lanem přitáhněte rameno jeřábu a rychle si přeskočte na lano. Z něj se honem přehoupněte na protější stranu, neboť pod vámi hoří, tak ať vás plameny nespálíte na škvarek. Odtam rozstřelte točící se ventilátor nahoře před vámi, rozběhněte se a skočte, zachytněte se za spodní římsu, z ní se vytáhněte na vyšší a z této pak se vytáhněte do větrací šachty, kterou jste si zpřístupnili rozstřelením vrtule ventilátoru. Vydejte se dopředu, nyní se sklouznete dolů, přeskočte narušené kabely, další podlezte, tak dojdete ke mřížím, za kterými leží mrtvý muž. Zvedněte ze země lístek, tak se dozvíte, že se jedná o vědeckého pracovníka, který zde zmrznul. Odbočte tudíž před mříží doleva, přeskočte si na vodorovnou tyč, na které se roztočte a přeskočte si na lano, na kterém se zhoupněte a přeskočte si z něj na protější stranu.

Při skluzu opět přeskočte jiskřící kabely, odbočte doprava, následné kabely podlezte, poté rozstřelte ventilátor. Vydejte se vpřed a odbočte do chodby vlevo, dříve než začnete klouzat dolů po šikmé ploše, rozstřelte dole ventilátor, teprve potom se sklouzněte dolů, ve skluzu přeskočte sršící kabely. Dole v chodbě narušené kabely přeskočte, druhé podlezte, poté se sesuňte doprava a zachytněte se za vodorovnou tyč, z ní seskočte dolů. Dole rozstřelte bednu, seberte bronzovou kouli (4/5), vylezte si na bednu, otočte se a skočte, ve výskoku použijte lano, rozhoupejte se a naskočte na horizontální tyč. Na ní se otočte na druhou stranu, řádně se roztočte a přeskočte na lano, na něm se spusťte o kousek dolů, nyní se rozhoupejte a přeskočte si naproti do chodby. Budete klouzat dolů, při tom rozstřelte před vámi ventilátor, nyní se nalézáte v místnosti s generátory. Vydejte se doprava, zažehněte svítilnu, téměř v koutku si naskočte na ventilátor topení, vytáhněte se na vyšší, odtud ručkujte až na konec doleva, kde se vytáhněte na železnou mřížovanou plošinu. Popojděte kousek doleva a na dveře drátěné klece použijte lano, tak dveře otevřete, přeskočte si do klece a rozstřelte bednu, seberte stříbrnou kouli (2/3). Přeskočte si zpět, po ventilátorech topení se spusťte dolů na zem, jděte doprava a vytáhněte se na velikou kovovou bednu. Z ní si přeskočte doleva na ventilátor topení, ručkujte vpravo, přeskočte si doprava na mřížovanou podlahu, z jejího konce na protější.

Odbočte doprava a na konci si vpravo přeskočte na lano, tak pod vaší vahou strhnete rouru od generátoru, který tak zprovozníte. Vydejte se tedy k němu a na jeho levé táhlo použijte lano, tak ho vysunete ven, zviditelnili jste si tak plánek všech energetických rozvodů a zároveň i odemknuli dveře vlevo od něj. Jděte tedy k plánku, pozorně si ho prostudujte a pokračujte dál přes dveře vlevo. Ocitli jste se tak v chodbě, která je plná zeleného jedovatého chladícího plynu, utíkajícího z poškozených rozvodů, tomuto plynu se teď budete tudíž muset vyhnout. Naskočte si na plošinu nad vámi, z ní na horizontální tyč, na ní se roztočte a přeskočte na druhou plošinu, z ní opět na tyč, na ní se rovněž roztočte a skočte na lano před vámi. Na něm se zhoupněte a seskočte dolů na protější rampu, otočte se doprava a přeskočte na plošinku, z ní si vyskočte na druhou nad vámi. Vpravo nad vámi je roura, po ní se pohybuje vpřed modré elektrické jiskření, to vás nesmí zasáhnout. Takže si počkejte, až se vrátí na vaši stranu a začne znovu postupovat vpřed, rychle si naskočte na rouru a ručkujte za ním dopředu, na konci si přeskočte doleva, kde se zachytněte, ručkujte kousek doprava, seskočte níž a odtud rovnou na kovovou plošinu. Nad vámi je další roura opět s elektrickými výboji, jakmile modrý výboj začne postupovat po rouře vpřed, naskočte si na rouru a ručkujte dopředu, na konci roury si seskočte na rampičku a z ní na zem, vydejte se ke dveřím, které se před vámi automaticky otevřou a projděte jimi. Tak v Animaci pohovoříte s Amandou, která se ale velice změnila k horšímu, vyslechnete si její výtky, poté dá příkaz strážím, aby granátem zničili spojovací most, což samozřejmě udělají, nastane výbuch a jen rychlým skokem vzad uniknete jinak jisté smrti. Jakmile se ocitnete v reále, můžete si vyzkoušet laserové dělo, které ale má velice málo potřebné energie, takže je zcela nefunkční, tedy zatím. Nyní sjeďte po šikmé kovové rampě dolů, postřílejte stráže, ty chránící se štítem zdálky likvidujte vašimi granáty. Vydejte se doleva až na konec, kde vlevo v koutě seberte poslední bronzovou kouli (5/5). Poté se vraťte ke svislé tyči, opět pozor na zraňující elektrické výboje, šplhejte po ní až nahoru, odkud si přeskočte doleva do výklenku, v něm se vytáhněte výš, přes dvě vodorovné tyče si roztáčením přeskákejte až na lano, na něm se přetočte doleva a přeskočte si na svislou rouru s rozdvojkou. Z ní si přeskočte ve vhodnou chvíli na další jiskřící svislou tyč, z ní v pravý čas na poslední a přeskočte si na protější stranu k mrtvole muže.

U něj seberte dopis, přečtěte si ho, tak zjistíte příčinu jeho úmrtí, poté se rozhlédněte, před ní je v drátěné ohradě barel s trhavinou. Odstupte si a před ohradu k barelu hoďte granát, po výbuchu se ohrada rozpadne a vy si dojděte pro poslední stříbrnou kouli (3/3). Vraťte se zpět a vstupte do dveří vpravo, jsou označeny zeleným světélkem, druhé vlevo označené červeným, jsou zatím nepřístupné. Pokračujte lomící se chodbou dopředu, před zeleným unikajícím plynem si vyskočte na plošinu vlevo a rychle se vytáhněte, ať vás plyn nezasáhne. Naskočte na vodorovnou tyč, roztočte se a přeskočte na druhou, opět se roztočte a přeskočte do protější místnosti. Stráže likvidujte házením granátů, dělají totiž totéž a vaše granáty přivedou k výbuchu nálože v barelech a tak se těchto obejdů rychle zbavíte. Před pojízdným generátorem vidíte kolejničky, použijte na něj vaše lano a přitáhněte si jej k žebříku, vylezte na generátor a z něj si přeskočte na žebřík, po kterém vylezte nahoru a přeskočte doprava na plošinku. Tak se spustí animace, promluvíte si s Alisterem, v reále si přeskočte doleva na vodorovnou tyč, z ní poté na rampičku, odtud vpravo na lano. Rozhoupejte se na něm a přeskočte k desce nad modrou koulí, tak se na desce zachytnete, ručkujte doleva a zadním skokem si přeskočte na další horizontální tyč, na které se roztočte a přeskočte si na poškozenou rampu, z ní potom na žebřík vpravo. Tak se spodní část žebře spustí až na zem, takže kdybyste na další cestě byť i nechtěně upadli, odtud můžete znovu pokračovat dál, aniž byste museli znovu absolvovat spoustu obtížných skoků a přeskoků.

Z žebříku přeskočte doprava na rampu, nejdříve rozstřílejte skleněné výplně před vámi, pak z rampy přeskočte na lano, rozhoupejte se a přeskočte si přes nyní již odstraněné sklo z oken do místnosti. V ní naleznete další mrtvolu, u ní opět lístek, zvedněte ho, tak si ho přečtete a opět zjistíte důvod jejího skonu. Poté přejděte k ovládacímu pultu na pravé straně, kde zatáhněte za páku, v animaci zjistíte následky přehození páky, pozorně ji tedy sledujte. Po skončení animace projděte vlevo dveřmi, seběhněte vpravo dolů po schodech a pomocí lana přetáhněte na etapy generátor až ke zdi. Tak odhodíte plošiny na kolejích a generátor rozrazí zeď, pokračujte i vy dál vzniklým otvorem. Vytáhněte se nahou na plošinu, tím se vyhnete jedovatému plynu, přeskočte na tyč, roztočte se a seskočte na zem. Na lanech v lomící se chodbě visí modře jiskřící koule, použijte na ně vaše lano a jakmile kouli dostanete za sebe, rychle se uvolněným prostorem posuňte dopředu. Toto opakujte stále, dokud nepodběhnete pod poslední koulí a na konci vstoupíte do místnosti, kde se generátor zastavil. Lanem přetáhněte generátor až ke dveřím, teď generátor obejděte a stoupněte si na jeho levou stranu. Nyní použijte na západku dveří lano, zatáhněte, tak dveře otevřete a generátor tak vjede do drátěné ohrady a laserová věž dostane dostatek potřebné energie. Vpravo se otevírají a zavírají dveře, vyčíhejte si ten správný okamžik a protáhněte se mezi nimi do vedlejší místnosti. Popojděte vpřed, tak si v animaci prohlédnete štít a vezmete si ho, je na něm vykreslen i plánek vaší další cesty. Přistupte k mrtvému muži a seberte vedle něj ležící dopis, dozvíte se tak, co způsobilo jeho smrt. Stejným způsobem projděte pulzujícími dveřmi do druhé místnosti, nyní jste znovu u laserové, teď již ale aktivní věže. Zasedněte za ní a zaměřte se na bedny vlevo nad hlavami nepřátel, vytahujte je ven a házejte jim je na hlavu, tito bastardi mají totiž ochranné štíty a tak je velice těžké a zdlouhavé je zlikvidovat z vašich zbraní. Pokud vám bedna nad jejich hlavami už žádná nezbude, potom sestupte z věže a zbytky vojáků oddělejte z vašich braní, při tom se kryjte za bednami.

Jakmile se zbavíte posledního výtečníka, zasedněte znovu za věž a vytáhněte všechny čtyři bedny z horního výklenku nad rampou, tudy budete totiž muset za chvíli ručkovat, jen si dávejte pozor, ať neshodíte bednu postavenou na rampě, tím byste si znemožnili další postup. Nyní přesuňte vaši pozornost na zavěšenou plošinu vlevo. Z věže ji klávesami G a H přetáhněte vpravo, ta se však zastaví před mezerou v zábradlí, vy ji nyní musíte přetlačit až na konec. Takže na hák, na kterém je zavěšena zaměřte červený kurzor věže a rychle klepejte na klávesu H, tak plošinu dostanete přes smyčku až na konec. Teď se vydejte na rampu a zmíněnou bednu dotlačte až úplně na konec, tedy až k narážce vysunuté ze zdi. Na bednu si vyskočte a přeskočte doleva na římsu, ze které jste před chvílí odstranili bedny. Ručkujte kousek doleva, vytáhněte se výš a po této římse ručkujte až doleva za roh, kde si seskočte na zavěšenou plošinu, kterou jste sem tak pracně přetlačili. Otočte se a přeskočte na druhou plošinu, z ní doprava na plošinu u zdi, vytáhněte se na ni. Otečte se doprava, rozběhněte se a přeskočte na horizontální tyč, na které se roztočte a přeskočte do výklenku, tak seberete zlatou kouli (1/1). Přeskočte si zpět na tyč, roztočte se a přeskočte na plošinu u zdi a z ní si seskočte na plošinu dole vpravo pod vámi ke dveřím. Vstupte do nich, vytáhněte se na rampu, ať vás nezasáhne chladící plyn, rozstřelte šikmé spadlé trámky, použijte vaše lano na knoflík vpravo na zdi, přitáhněte se k němu, pusťte lano a znovu je rychle použijte na knoflík před vámi na protější zdi. Přitáhněte se i k němu, pusťte lano a rychle si přeskočte doprava na rampu. Na knoflík vpravo na zdi použijte opět lano, přitáhněte se, včas se skrčte, ať vás nezasáhne elektrický proud, sršící z tyče. Přeskočte si na další rampu, i zde nejdříve rozstřelte zkřížené trámy, zase použijte lano na knoflík vpravo na zdi, přitáhněte se a jiskřící tyč nyní přeskočte. Na konci seskočte na zem a lomící se chodbou přejděte až ke dveřím, vstupte do místnosti. V následující animaci si promluvíte s Amandou, počastuje vás výhružkami a nadávkami a vaše odpovědi ji natolik rozezlí, že na vás sešle ohnivou bestii. V reále se tedy musíte pustit do závěrečného souboje, kde zvítězit může jen jeden, samozřejmě že to musíte být právě vy. Na tuto bestii žádné střely neplatí, ani z přítomné věže, je vůči všem zbraním imunní. Takže na to musíte jinak, bestie po vás plivá zraňující ohnivé koule, kterým je zapotřebí se pokud možno vyhýbat. U kulaté obvodové zdi se nalézají celkem čtyři panely, na nichž jsou páky.

Tyto panely musíte tedy oběhnout a u každého zatáhnout za zmíněnou páku, tak si spustíte dolů ze stropu též postupně čtyři modré koule a zároveň zprovozníte i věž. Nyní musíte tyto koule zatlačit postupně mezi dvě malé modré koule a musí mezi nimi nastat jiskření, nesnažte je tam přesunout rozhoupáním, ale klikejte na ně rychle klávesou H. Toto musíte udělat i se zbývajícími třemi koulemi a tak spojit elektrický okruh. Problémy jsou zde ale dva, za první vás ohnivá bestie nenechává na pokoji a z křesla věže vás shazuje, druhým zádrhelem pak je skutečnost, že zmíněné velké modré koule se po chvíli vracejí do původní polohy, takže okruh, který pracně popsaným způsobem spojujete, se znovu rozpojuje. Nicméně s troškou štěstí a tréninku se tento úkol, na první pohled tak těžký splnit dá. Jakmile tedy elektrický okruh spojíte, rychle vyskočte z křesla, nad vámi spadla ochrana meče, použijte na něj tudíž vaše lano a meč je váš, můžete si oddechnout. Spustí se animace, ve které rozezlená Amanda odchází a vy se červeně nasvíceným tunelem budete plazit do další mise.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama